Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos

 

- Arbeidersdag -

 

Wanneer we 's ochtends naar het werk vertrekken, hopen we altijd om 's avonds weer veilig en wel terug thuis te kunnen komen. Afhankelijk van je beroep is daar meer of minder risico aan verbonden. De gedreven werknemers die onze groene zones in Vlaanderen netjes onderhouden, lopen echter heel wat meer risico op arbeidsongevallen. Als ik dit vergelijk met een kantoor job zeg maar is de kans op ernstige kwetsuren vrij reëel. 

Veiligheid en welzijn staat dan ook hoog aangeschreven bij deze overheidsdienst. Tijdens een aantal workshops werd er uitgebreid aandacht besteed aan het voorkomen van ongevallen, het correct aankoppelen van voertuigen en het veilig gebruik van trekwerktuigen. Ook de re-integratie van langdurig afwezigen maakte deel uit van het programma. 

Om ieders privacy te kunnen garanderen, werd er voor de website gekozen voor sfeerbeelden.